İstanbul Tabip Odası Anamnez ve Fizik Muayene Anketi


Hasta-hekim ilişkilerinde anamnez ve fizik muayenenin tanı koymak için en önemli araç olduğu bilinen ve kabul gören bir gerçekliktir.
Hasta muayenesinde gecen sure hem hekimin hastayı sağlığı hakkında doğru değerlendirmesine yol acar hem de hastanın şikâyetlerini doğru ifade etmesini sağlar.
Muayene sureleri ve yaklaşımlar konusunda sorunları anlamaya çalışmak amacıyla düzenlenen bu ankete yapacağınız katkılar iyi hekimlik çalışmalarına ışık tutacaktır.
Ankete göstereceğiniz ilgiye teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.

İstanbul Tabip Odası