Katılabileceğiniz anketler şunlardır:
Ayrıntılı bilgi almak için lütfen İstanbul Tabip Odası ( bilgiislem@istabip.org.tr ) ile görüşün.