Muayenehanelere Darbe Vuran 6 Ekim Yönetmelik Değişikliği Etki Anketi


Sayın Meslektaşımız, 

Bilindiği gibi, muayenehane hekimlerinin hastaları ile ilgili olarak tanı ve tedavileri için özel sağlık kuruluşlarını (ÖH, ATT) kullanmalarını engelleyen yönetmelik değişiklikleri (S.B. 06 Ekim 2022) yapıldı. 

Değişiklik gereği;
1. Hekim, hastalarının tanı ve tedavileri için sağlık kuruluşunun ilgili branşta boş uzman kadrosu olması halinde her yıl yalnızca bir özel sağlık kuruluşu ile sözleşme yapabilecek.
2. Boş uzman hekim kadrosu olmaması durumunda sağlık kuruluşu ancak kadro sayısının %15’ine kadar sözleşme yapabilecek.
3. Sağlık kuruluşu, aynı branşta birden fazla hekimle sözleşme imzalamak istemesi durumunda, ilgili branşın kadro sayısının üçte birinden fazla uzman hekimle sözleşme imzalayamayacak.

Bu değişiklikler muayenehane hekimleri ve tüm hekimlerin “serbest meslek hakkına” doğrudan olumsuz yönde etki etmektedir.

Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası başta olmak üzere, uzmanlık dernekleri ve bireysel olarak hekimler yönetmeliklerin iptali için hukuksal girişimlerde bulunmuş ve kamuoyuna bu düzenlemeleri kabul etmediklerini bildirmişlerdir. Tüm bu girişimlere karşın Sağlık Bakanı yaptığı açıklama ile yasalara aykırı biçimde serbest çalışma hakkına darbe indiren bu düzenlemenin sadece özel hastanelerde yapılan işlemlerin kayıt altına alınması için yapılmış olduğu yönünde bir algı yaratmak istemiştir. Oysa bu düzenleme ile hekimlerin serbest meslek hakkının, hastaların ise hekim ve hastane seçme hakkının gasp edildiği çok açıktır.

Bu sürece dur demek için İstanbul Tabip Odası’nın yapacağı çalışmalar açısından planladığımız kısa ankete katılarak paylaşacağınız düşünce ve önerileriniz yol gösterici olacaktır.

Ankete son katılım tarihi : 09 Aralık 2022 

Katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

İSTANBUL TABİP ODASI