Özel Sağlık Sektöründe Çalışan Hekimlerin Çalışma Koşulları Ve Mesleksel Sorunlarını Değerlendirme Anketi


Değerli Meslektaşımız,

Bu çalışma özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin çalışma koşulları, ekonomik ve sosyal durumları, mesleki memnuniyetleri gibi mesleksel özelliklerinin saptanması amacıyla planlanmıştır. Araştırmanın sonucunda elde edilen bilgiler, toplu olarak değerlendirilecek ve anket sonuçları TTB Özel Hekimlik Kolu tarafından yürütülen çalışmalarda kullanılacaktır.

Soru formundaki bilgilerin, tarafınızdan eksiksiz olarak doldurulması, elde edilen sonuçların güvenilirliği açısından büyük bir önem taşımaktadır. Değerli zamanınızı ayırıp, çalışmaya gösterdiğiniz ilgi ve yaptığınız katkıdan dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

Türk Tabipleri Birliği

Özel Hekimlik Kolu

 

Anket Son Katılım Tarihi: 30 Eylül 2019

Sorularınız için:

https://ozelhekimlik.org/iletisim

gpe@ttb.org.tr