Özel Hekimlik Anketi


Sayın Meslektaşımız,

Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlere yönelik olarak düzenlenen bu anket hekimlerin çalışma koşullarını, memnuniyetlerini, ücretlendirmede yaşadıkları sorunları ve tabip odalarından beklentilerini öğrenmek için düzenlenmiştir.

Ankete katıldığınız için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Türk Tabipleri Birliği
Özel Hekimlik Kolu

Ankete Son Katılım Tarihi: 31.01.2018