Muayenehane Hekimleri Anketi


Sayın Meslektaşımız,

Muayenehane hekimlerine yönelik olarak düzenlenen bu anket ruhsatlandırma, reklam-tanım uygulamaları, çalışma koşulları ve diğer konulardaki sorunlarını, tabip odalarından beklentilerini öğrenmek için düzenlenmiştir.

Ankete katıldığınız için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Türk Tabipleri Birliği
Özel Hekimlik Kolu

Ankete Son Katılım Tarihi: 31.01.2018